liesbeth van berkel vooroorlogse generatie

Via de uitvaartondernemer, of de familie zelf, krijg ik een overlijdensmelding binnen. Dezelfde dag maak ik een afspraak om met de familie in gesprek te gaan over het leven van de overledene. Een gesprek wat gemiddeld twee uur zal duren en waarbij eventueel gezinsleden aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek neem ik met u het leven van de overledene door, het leven passeert dan in al zijn facetten. Hoe mooi is het dan wanneer de betrokkenen ook luisteren naar wat anderen te vertellen hebben, wanneer verhalen en herinneringen aangevuld worden. Niet zelden horen kinderen hun vader of moeder spreken over “vroeger”, en zien deze kinderen ineens hun ouders in een andere rol dan ouders……………………

Als gewone mensen die elkaar ooit hebben leren kennen, verliefd zijn geworden en hun gezin hebben gesticht. Het zijn ook gesprekken waarbij begrip ontstaat voor gebeurtenissen in het leven, voor beslissingen die ooit genomen zijn. Gesprekken die een eerste aanzet zijn voor het rouwproces wat staat te gebeuren.